Huisvestingswet 201412 juni 2014

De Eerste Kamer is op 3 juni 2014 akkoord gegaan met de nieuwe Huisvestingswet. Met de komst van deze nieuwe wet moet een gemeente een nieuwe verordening opstellen als zij willen sturen in de woonruimteverdeling. Daarover moet een gemeente overleggen met woningbouwcorporatie(s).

Waar voorheen veel gemeenten de afspraken over woonruimteverdeling in een convenant met corporaties hebben vastgelegd, mag dat in de toekomst niet meer. Als een gemeente wil sturen in de woonruimteverdeling van sociale huurwoningen, moet zij dat regelen in een Huisvestingsverordening.

Deze verordening krijgt een tijdelijk karakter van maximaal vier jaar. Gemeenten moeten steeds opnieuw onderbouwen waarom sturing nodig is en zijn verplicht om er met belanghebbenden, waaronder bewonersorganisaties en corporaties, over te overleggen. Het is dus niet meer mogelijk voor een gemeente om buiten de Huisvestingsverordening afspraken te maken over de verdeling van woningen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Huisvestingswet op 1 januari 2015 in werking zal treden. Dit betekent dat de gemeenten nog een half jaar de tijd hebben om hun beleid aan te passen.

 

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon