Faillissement Key Net DM Services BV27 juni 2014

Op 24 juni 2014 is het faillissement uitgesproken van Key Net DM Services B.V. De Rechtbank Den Haag heeft daarbij onze kantoorgenoot Jacqueline Regeling als curator benoemd.

Zij onderzoekt momenteel of een doorstart van de activiteiten mogelijk is en verwacht hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven. Om de belangen van alle betrokkenen, maar vooral ook van de opdrachtgevers/klanten veilig te stellen draait het callcenter de komende twee weken door en zullen de medewerkers van het bedrijf zich er voor inspannen om de service te waarborgen.

Crediteuren in dit faillissement kunnen hun vordering indienen via het e-mailadres vorderingen@gl-advocaten.nl

of per post aan:

Geelkerken Linskens Advocaten N.V.
Afdeling Insolventies - t.a.v. mr. J. Regeling
Postbus 2020
2301 CA LEIDEN

De crediteuren wordt verzocht hiervoor het bijgaand standaardformulier te gebruiken.

 

Deel deze pagina: