Zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date? Laat ze gratis checken!30 juni 2014

Ontwikkelingen in de rechtspraak, in de wetgeving, in uw eigen onderneming en in uw branche zijn van invloed op uw algemene voorwaarden en de geldigheid daarvan. Een voorbeeld is de uitspraak van de Hoge Raad over de geldigheid van een in algemene voorwaarden opgenomen verpandingsverbod.

Vanwege zulke ontwikkelingen is het belangrijk uw algemene voorwaarden en de manier waarop u ze gebruikt eens in de zoveel tijd (juridisch) kritisch tegen het licht te houden. Is de inhoud juridisch nog juist? Passen ze nog wel? En zijn ze überhaupt nog wel van toepassing?

Daarom kunt u bij ons gedurende de zomer 2014 (de maanden juli en augustus) uw algemene voorwaarden gratis laten checken door één van onze advocaten die werkzaam zijn binnen het praktijkgebied Onderneming.

Voor deze actie kunt u zich opgeven via dit formulier. Geef daarbij aan dat u gebruik wilt maken van de algemene voorwaarden check. Binnen één werkdag zal vervolgens telefonisch contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken. Voorafgaand aan de afspraak dient u uw algemene voorwaarden toe te sturen. De algemene voorwaarden worden door één van onze advocaten doorgenomen en beoordeeld. Beoordeeld zal worden in hoeverre uw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn. De bevindingen worden tijdens een gesprek bij ons op kantoor besproken. Over het eventueel aanpassen van de algemene voorwaarden kunnen tijdens dit gesprek afspraken gemaakt worden.

Overigens kunt u met uw overige ondernemingsrechtelijke vragen altijd terecht bij ons Spreekuur Ondernemers.

Deel deze pagina:

Contactpersoon