Speelt ADO Den Haag volgend jaar in het rood?15 juli 2014

Voetbalclub ADO Den Haag staat op het punt in handen te komen van United Vansen International Sports Co., een onderneming van de Chinese investeerder, advocaat en voetbalfan Hui Wang. De huidige aandeelhouder van ADO Den Haag heeft al overeenstemming bereikt over een verkoop van zijn aandelen. Naar verluidt willen de clubleiding en de gemeente Den Haag dit voorkomen. Zij zijn bang dat de clubcultuur in het gedrang komt. De vraag is of er een stokje voor deze overname gestoken kan worden. Als de overname plaatsvindt is de volgende vraag in hoeverre de angst voor 'Chinese invloeden' gerechtvaardigd is. Het antwoord op beide vragen wordt gegeven door de statuten.

Juridische situatie ADO Den Haag

De situatie bij ADO Den Haag is als volgt. De club is ondergebracht in een naamloze vennootschap genaamd N.V. ADO Den Haag. Alle gewone aandelen van deze vennootschap zijn in eigendom bij de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO), waar investeerder Mark van der Kallen bestuurder is. In feite is deze stichting de eigenaar van ADO Den Haag. Daarnaast is er één prioriteitsaandeel in eigendom bij de gemeente Den Haag. Tot slot is één bijzonder aandeel in eigendom bij de Haaglandse Football Club "Alles Door Oefening Den Haag", de oorspronkelijke voetbalvereniging die in 1905 werd opgericht.

Blokkeren overname?

De verhoudingen tussen en de rechten die verbonden zijn aan verschillende aandelen in een rechtspersoon worden geregeld in de wet en in de statuten. Zo kunnen de statuten bijvoorbeeld een regeling bevatten over de verkoop van aandelen.

Bij N.V. ADO Den Haag is er sprake van een 'goedkeuringsregeling'. Dat betekent dat wanneer een aandeelhouder van gewone aandelen een of meer van zijn aandelen wenst te verkopen, hij daarvoor goedkeuring moet vragen bij de houder van het prioriteitsaandeel, in dit geval de gemeente Den Haag.

Dit betekent niet dat de gemeente Den Haag de Chinese overname zonder meer kan blokkeren door geen goedkeuring te geven. De gemeente kan namelijk alleen haar goedkeuring onthouden wanneer zij een alternatieve investeerder aandraagt die bereid is het Chinese bod minimaal te evenaren. SSO zal dan in zee moeten gaan met het door de gemeente geboden alternatief. Binnen drie weken nadat SSO schriftelijk toestemming aan de gemeente heeft gevraagd moet er een alternatief zijn. Die periode loopt volgens diverse media morgen (16 juli 2014) af. Is er geen alternatief, dan kan de deal met United Vansen worden afgerond en is ADO Den Haag in Chinese handen.

Clubcultuur

Als de overname door United Vansen doorgang vindt, luidt de vraag wat er gebeurt met de clubcultuur van ADO Den Haag, een club die al meer dan 100 jaar geleden werd opgericht. Supporters zijn bang voor een clubeigenaar als bij de eveneens meer dan 100 jaar oude Engelse voetbalclub Cardiff City. De Maleisische investeerder Vincent Tan veranderde na zijn entree in Wales tot afgrijzen van de supporters van de club (en voetballiefhebbers in het algemeen) het clublogo en de clubkleuren.

Bij ADO Den Haag zijn ook voor dit soort zaken bepalingen opgenomen in de statuten van N.V. ADO Den Haag. De cultuur van de club lijkt daarmee veilig. Zaken als de wijziging van de handelsnaam, het clublogo of de clubkleuren kunnen slechts plaatsvinden na goedkeuring van de houder van het bijzondere aandeel, de oorspronkelijke voetbalvereniging die de ruim 100 jaar oude historie niet snel zal verloochenen.

Meer weten?

De op handen zijnde overname van ADO Den Haag laat zien dat goed opgestelde statuten van grote waarde kunnen zijn. Overigens kunnen dit soort aangelegenheden ook goed geregeld worden in een aandeelhoudersovereenkomst.

Meer weten over statuten of aandeelhoudersovereenkomsten? Neem contact op met mij of een van de andere advocaten die werkzaam zijn binnen het praktijkgebied Onderneming

Deel deze pagina:

Contactpersoon