Faillissement Aroma BV en Dragon & Star Holding BV30 juli 2014

Op 29 juli 2014 is het faillissement uitgesproken van AROMA BV, een restaurant gevestigd aan het Stationsplein te Leiden, en van haar holding Dragon & Star Holding BV.
De Rechtbank Den Haag heeft daarbij onze kantoorgenoot Raymond Tefij als curator benoemd.

Restaurant Aroma is gesloten. De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart/overname.
Hierin geïnteresseerden kunnen zich telefonisch wenden tot de curator.

Crediteuren in dit faillissement kunnen hun vordering indienen via het e-mailadres
vorderingen@gl-advocaten.nl.

of per post aan:

Geelkerken Linskens Advocaten N.V.
Afdeling Insolventies - t.a.v. mr. R.O. Tefij
Postbus 2020
2301 CA LEIDEN

De crediteuren wordt verzocht hiervoor de onderstaande standaardformulieren te gebruiken.

Formulier Indiening Vordering Aroma BV
Formulier Indiening Vordering Dragon & Star Holding BV 

Deel deze pagina:

Contactpersoon