Bestuurder en selectieve betaling van de B.V.; een spagaat?29 september 2014

Naarmate uw onderneming verder in de financiële problemen komt, rijst meer en meer de vraag of en zo ja, welke schuldeisers u nog mag betalen. Bevoordeling van één of meer (bepaalde) crediteuren kan namelijk leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder.

Hoe moet u hier nu mee omgaan?

Uitgangpunt is dat selectieve betaling (het betalen van enkele crediteuren, terwijl andere (nog) niet worden betaald) is toegestaan. In beginsel bent u vrij om te bepalen wie u eerst betaalt. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn die tot een ander oordeel leiden.

De discussie over selectieve betaling wordt veelal eerst gevoerd wanneer uw onderneming is gefailleerd. U kunt dan als bestuurder het verwijt krijgen dat u enkele crediteuren voorafgaand aan het faillissement wel heeft betaald en andere niet. Bent u dan direct aansprakelijk?

Uit recente jurisprudentie valt op te maken dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. Of u in een dergelijke situatie aansprakelijk bent, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Moet de bestuurder bijvoorbeeld alleen rekening houden met een mogelijk faillissement of is het faillissement al onafwendbaar?

Is sprake van de eerste situatie, dan kan het nog gerechtvaardigd zijn bepaalde crediteuren (bijvoorbeeld dwangcrediteuren) te blijven betalen om de continuïteit van de onderneming te behouden. Dit kan immers een onderdeel zijn van een reddingsoperatie. Hierbij kunnen alle crediteuren zijn gediend. In deze situatie hoeft de bestuurder in beginsel niet te vrezen voor persoonlijke aansprakelijkheid als gevolg van selectieve betalingen.

Voorziet een bestuurder dat het faillissement redelijkerwijs zal volgen, dan dient hij met name terughoudend te zijn om betalingen aan zichzelf of iemand/een vennootschap die aan hem gelieerd is te verrichten. Het gevaar ligt dan immers op de loer dat deze betalingen selectief zijn en daarmee onrechtmatig.

Is een faillissement onafwendbaar, dan is het de bestuurder in het geheel niet meer toegestaan selectieve betalingen te verrichten. Hij zal de onderneming dan simpelweg moeten staken.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, wees u dan bewust van de betalingen die u verricht! Voorkomen is beter dan genezen!

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met één van onze insolventierechtspecialisten.

Deel deze pagina: