Het financieringsvoorbehoud7 oktober 2014

Wanneer u een nieuwe woning wenst te kopen, dan zal u waarschijnlijk eerst informeren hoeveel geld u van de bank kunt lenen. Maar pas wanneer u de woning daadwerkelijk koopt, zal u definitieve afspraken met de bank kunnen maken over het afsluiten van een hypotheeklening.

Op het moment dat u de woning koopt is het dan ook niet zeker of u de financiering daadwerkelijk rond zal kunnen krijgen. Bovendien zijn banken de laatste tijd steeds terughoudender geworden in het verstrekken van financieringen. Het is dan ook erg belangrijk dat u in een eventuele koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud opneemt, zodat wanneer u de financiering van de woning binnen een bepaalde termijn niet rond krijgt, u alsnog af kunt zien van de koop. Aangezien de koopovereenkomsten meestal gebaseerd zijn op het NVM-model, waarin standaard een financieringsvoorbehoud is opgenomen, gaat dit meestal goed.

Maar wat als u een koopovereenkomst met financieringsvoorbehoud bent aangegaan, maar dat blijkt dat u de financiering toch niet rond kunt krijgen? Het is dan van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan. Wanneer u het financieringsvoorbehoud niet binnen de overeengekomen termijn inroept, dan bent u echt te laat. Uit rechtspraak blijkt dat rechters hier strikt de hand aan houden. Verder is het - omdat de kopende partij zal moeten kunnen bewijzen dat (tijdig) een beroep is gedaan op het financieringsvoorbehoud -  van belang om het beroep op het financieringsvoorbehoud schriftelijk vast te leggen met ontvangstbevestiging. Bovendien is de enkele mededeling dat u als kopende partij de financiering niet rond kunt krijgen in beginsel niet voldoende. Deze mededeling dient, zoals ook in het NVM-model is opgenomen, ‘goed gedocumenteerd’ te zijn. U zal als koper dan ook daadwerkelijk moeten kunnen aantonen dat u al het redelijk mogelijke heeft gedaan om een financiering rond te krijgen. Bij het inroepen van het financieringsvoorbehoud zal u dan ook afwijzingen van financiële instellingen dienen te tonen. Bovendien dient uit deze afwijzingen duidelijk te volgen dat het ging om reële aanvragen. De verkoper moet namelijk kunnen nagaan of u terecht een beroep doet op het financieringsvoorbehoud.

Wanneer u niet tijdig en goed gedocumenteerd een beroep doet op het financieringsvoorbehoud, kunt u in grote problemen komen. De verkoper kan u dan immers alsnog aan de koopovereenkomst houden of een aanzienlijke boete van u vorderen (doorgaans 10% van de koopprijs). Handel dus zorgvuldig en voorkom problemen!

Deel deze pagina: