Betaalt u niet te veel huur?8 oktober 2014

Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning komt het vaak voor dat de huurprijs boven de € 700,00 ligt. Er is dan sprake van een geliberaliseerd huurcontract. Bij huurliberalisatie heeft de verhuurder meer vrijheid om de huurprijs te bepalen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijs en de maximale huurverhoging gelden namelijk niet voor geliberaliseerde huurwoningen. In de volksmond worden dit ook wel vrije sector woningen genoemd.

Heeft u net een huurcontract getekend waarbij er een huurprijs geldt van boven de € 700,00, dan is het wellicht nog mogelijk dat u de aanvangshuurprijs kunt laten toetsen door de Huurcommissie. Op grond van het puntensysteem wordt dan bepaald wat de maximale huurprijs is. Als er een maximale huurprijs wordt vastgesteld die onder de liberalisatiegrens ligt, gaat de huurprijs omlaag en is de huurovereenkomst niet meer geliberaliseerd. Het verzoek om de huurprijs te laten toetsen moet binnen zes maanden na het sluiten van het huurcontract worden gedaan. Daarna bent u te laat.

Zijn de zes maanden inmiddels verstreken, dan staat het u uiteraard vrij om nog een verzoek tot huurverlaging in te dienen bij uw verhuurder. Uw verhuurder hoeft hier echter niet mee in te stemmen. U kunt dan ook niet de huurcommissie om een oordeel vragen. In beginsel bent u dan ook gebonden aan het hogere huurbedrag.

De toetsing van de huurprijs van de woonruimte geldt alleen voor zelfstandige woonruimte, dus niet voor onzelfstandige woonruimtes, zoals kamers. Het gaat ook om de kale huur, dus het bedrag exclusief servicekosten.

Indien u voor u zelf wilt nagaan of het zinvol is om u te wenden tot de Huurcommissie, verwijs ik u naar de website www.huurcommissie.nl. Aldaar kunt u zoeken onder het kopje "huurprijs check zelfstandige woonruimte" (zie ook 'Huurrecht advocaat').

Deel deze pagina:

Contactpersoon