Rechter pakt misbruik Wob aan!10 oktober 2014

Bij uitspraak van 7 oktober 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12223) heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag iemand die een groot aantal verhulde Wob-verzoeken bij de gemeente Leiden heeft ingediend verboden om meer dan twee Wob-verzoeken per maand in te dienen op straffe van een dwangsom van € 1.000 voor elke keer dat dit verbod wordt overtreden met een maximum van € 50.000.

Wij hebben de gemeente Leiden bijgestaan in deze procedure. De betrokkene had in een tijdbestek van circa twee maanden 39 brieven aan de gemeente gestuurd over zeer uiteenlopende onderwerpen. In deze brieven stond een grote hoeveelheid algemene informatie over het betreffende onderwerp met daartussen een zin waarin verzocht werd om informatie op grond van de Wob. Indien de gemeente niet binnen de wettelijke termijn van vier weken op een verzoek besliste werd op dezelfde verhulde wijze een ingebrekestelling verstuurd en zou de gemeente derhalve (mogelijk) dwangsommen moeten betalen als niet alsnog binnen twee weken werd beslist.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er gelet op deze handelwijze vanuit moet worden gegaan dat de brieven niet waren gericht op het (tijdig) verkrijgen van informatie, maar op het ontwrichten van de be- en afhandeling van de Wob-verzoeken en het incasseren van dwangsommen. Het kan volgens de voorzieningenrechter niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest dat een dergelijke - niet te rechtvaardigen handelswijze - wordt beloond met het innen van een substantiële hoeveelheid dwangsommen uit de publieke kas. Voorts acht de voorzieningenrechter aannemelijk dat het ambtelijk apparaat van de gemeente onevenredig en onnodig wordt belast als gevolg van de grote hoeveelheid van Wob-verzoeken, met alle nadelige gevolgen van dien. Gelet hierop heeft de voorzieningenrechter het door de gemeente verzochte verbod opgelegd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon