Het nieuwe financieren; crowdfunding in het MKB!16 oktober 2014

Het verkrijgen van een (aanvullende) financiering is er de laatste jaren niet makkelijker op geworden voor het MKB. De financiële crisis en de verscherpte regelgeving voor banken zijn hier debet aan. Dit noopt tot inventiviteit. In dat kader duikt in de media vaker en vaker de term 'crowdfunding' op. Wat is dit precies?

Crowdfunding is een manier om (aanvullende) financiering, bijvoorbeeld een lening, te verkrijgen voor investeringen in uw onderneming. Hiervoor doet u een beroep op de 'crowd': het publiek. De gedachte is dat een grote groep mensen of bedrijven een klein bedrag investeert in uw onderneming, waardoor een volledige financiering kan worden bereikt.

Crowdfunding is afkomstig uit de culturele wereld, maar heeft inmiddels haar intrede gedaan in het MKB. Er is sprake van een heuse vlucht. Zo was in 2013 in Nederland sprake van zo'n € 32 miljoen aan geïnvesteerd vermogen via crowdfunding, terwijl dit in 2012 nog maar de helft was.

De benodigde investering kan worden gekregen door het project online aan te bieden via een zogenaamd platform. Op dit platform wordt aangegeven wat het doel van de investering is en welk bedrag hier voor nodig is. Bijkomend voordeel is dat u als ondernemer zelf de voorwaarden schept waaronder in uw onderneming geïnvesteerd kan worden.

Bij crowdfunding in de culturele wereld is veelal sprake van een donatie zonder tegenprestatie of een variant waarbij in ruil voor een betaling gratis toegangskaartjes worden verstrekt of de investeerder met naam wordt genoemd. Gaat het om crowdfunding in het MKB, dan zal er tegenover de investering veelal een geldelijke beloning staan. Hierbij kan worden gedacht aan het product dat mede door de investeerder mogelijk is gemaakt, een rentevergoeding of aandelen in de onderneming. Een combinatie is ook mogelijk.

Crowdfunding moet overigens niet slechts worden gezien als een volledige vervanging van een bankfinanciering. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat financiering door een bank en crowdfunding samenkomt en in voorkomende gevallen door de financierende bank wordt gefaciliteerd.

Vragen over crowdfunding? Neem dan gerust contact op.

Deel deze pagina: