Verlenen van uitstel van betaling aan Duitse zakenpartners? LET OP!16 oktober 2014

Doet u zaken met Duitse ondernemers,  dan dient u de nodige voorzichtigheid te betrachten indien u uit coulance uitstel van betaling verleend voor het voldoen van door u verstuurde facturen. Immers, in Duitsland is in de wet verankerd dat sprake is van een dreigend faillissement van uw zakenpartner indien deze drie weken na het verstrijken van de hem gegunde betalingstermijn de factuur nog niet heeft betaald.

Op grond van de Duitse wet dient u in dat geval het faillissement aan te vragen. Doet u dat niet en accepteert u na deze termijn betaling op uw openstaande factuur, dan kan de curator van uw zakenpartner - wanneer deze failleert - het betaalde terugvorderen met een beroep op de pauliana (het ongeoorloofd 'voordringen' bij het verkrijgen van betaling bij een insolvente debiteur). Deze bevoegdheid van de curator strekt zich op grond van het Duitse recht uit tot een periode van maximaal 10 jaar voorafgaand aan het faillissement.

Het verlenen van coulance aan Duitse ondernemers kan derhalve leiden tot claims van een curator als uw wederpartij failleert.

Deel deze pagina:

Contactpersoon