Goed nieuws voor verhuurders met huurwoningen in gewilde gebieden!23 oktober 2014

De WOZ-waarde wordt medebepalend voor de huurprijs

Vrijdag 17 oktober 2014 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend ter wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt aangepast in verband met de introductie van de waarde op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarde). Het is de bedoeling dat de wijziging per 1 juli 2015 ingaat.

Het WWS is een systeem om een redelijke huurprijs voor een woning vast te stellen en beschermt huurders tegen excessieve huurprijzen. Het stelsel kent punten toe aan kwaliteitskenmerken op basis waarvan een maximumhuurprijs kan worden bepaald. De maximale huurprijs wordt op dit moment nog vastgesteld op basis van een puntensysteem, waarbij punten worden toegekend voor onder meer de oppervlakte en de voorzieningen. De locatie van de individuele woning telt niet mee. Er worden nu alleen schaarstepunten toegekend voor woningen in bepaalde schaarstegebieden. Het gaat hier dus slechts om een waardering op regioniveau en niet om een waardering op het niveau van (de locatie van) de individuele woning. Hierdoor kennen vergelijkbare huurwoningen op verschillende locaties min of meer dezelfde maximale huurprijs, terwijl een woning in Amsterdam over het algemeen gewilder is dan een woning in Groningen.

Door de WOZ-waarde bij de waardering van de woning te betrekken, kunnen de uitstraling van een individuele woning en de locatie worden meegenomen in de vast te stellen huurprijs. De gemeente baseert de WOZ-waarde immers op ligging, oppervlakte en kenmerken binnen en buiten de woning. In gewilde gebieden kunnen de huurprijzen dan ook makkelijker worden verhoogd. Voor verhuurders met huurwoningen in gewilde gebieden is dit uiteraard goed nieuws.

In totaal gaat de WOZ-waarde gemiddeld genomen voor circa 25% de maximale huurprijs bepalen. Per woning kan dit verschillen omdat de WOZ-waarde en het aantal WWS-punten ook per woning verschilt. Bij (vergelijkbare) woningen in regio's met een relatief hoge WOZ-waarde kan het percentage hoger liggen en omgekeerd. Het onderdeel schaarstepunten komt te vervallen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen (zie ook 'Huurrecht advocaat').

Deel deze pagina: