Recht van reclame; de helpende hand in het faillissement van uw afnemer?24 oktober 2014

De laatste jaren is er een hausse aan faillissementen geweest. Leveranciers van goederen hebben bij het faillissement van een afnemer veelal het nakijken. Zij hanteren bijvoorbeeld geen eigendomsvoorbehoud of het eigendomsvoorbehoud wordt door de curator vernietigd. Hierdoor lijken zij geen mogelijkheid te hebben om de geleverde goederen terug te halen. Er resteert dan slechts de mogelijkheid de (deels) onbetaald gelaten factuur of facturen in het faillissement in te dienen en te hopen dat er nog een uitkering op de vordering in het faillissement plaats zal vinden.

Dit hoeft niet altijd zo te lopen!

U kunt namelijk het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame is opgenomen in artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek, maar wordt nauwelijks in stelling gebracht wanneer een afnemer failliet gaat. Een gemiste kans!

Het recht van reclame biedt u als leverancier de mogelijkheid de onbetaald gelaten goederen op te vorderen bij de afnemer of curator. Dit recht hoeft u verder niet op te nemen in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden. Het vloeit namelijk voort uit de wet.

Hoe roept u dit recht in en in welke gevallen kan het worden ingeroepen?

Het recht van reclame moet u schriftelijk tegen uw afnemer of zijn curator inroepen. Voor de inroeping van het recht van reclame gelden wel korte termijnen:

  • De bevoegdheid om het recht in te roepen vervalt wanneer zes weken zijn verstreken nadat uw vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden; dan wel na
  • 60 dagen vanaf de dag waarop de afnemer de zaken onder zich heeft gekregen.

Wees er dus snel bij!

Roept u het recht tegen de curator in, dan heeft hij vervolgens de mogelijkheid u alsnog volledig te betalen of het recht te honoreren en de door u geleverde goederen terug te geven.

Naast het eigendomsvoorbehoud biedt het recht van reclame u dus een tweede mogelijkheid om uw eigendommen terug te krijgen. Voordeel van het recht van reclame is dat u een discussie met de curator over uw 'vermeende' eigendomsvoorbehoud kunt omzeilen!

Heeft u vragen over het recht van reclame, neem dan contact op met één van onze insolventiespecialisten.

Deel deze pagina: