Wie moet de bemiddelingskosten bij verhuur van woonruimte betalen?5 november 2014

Je hoort en ziet het met regelmaat. Makelaars bieden op hun website woningen aan om te verhuren. Als kandidaat - huurder is het vaak slikken bij het horen van het bedrag dat de eerste maand betaald moet worden. Als huurder dien je vaak een maand huur, een maand borg èn bemiddelingskosten ter hoogte van een maand huur te betalen. Het is algemeen bekend, maar klopt dit wel?

De laatste jaren is in de rechtspraak veel te doen over de kosten van bemiddeling die de door verhuurder ingeschakelde bemiddelaar (makelaar) bij de huurder in rekening brengt. Het zijn op zichzelf genomen forse bedragen, die in de ogen van veel huurders wel erg makkelijk door de makelaar verdiend worden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als je als huurder het bedrag niet betaalt, je de woning niet kunt huren. De huurder voelt zich dan ook gedwongen om te betalen. En daar bij komt dat het bedrag ook weer niet zo hoog is dat het zinvol is daar een kostbare gerechtelijke procedure over te voeren. De huurder slikt het maar.

Maar deze praktijk is de laatste jaren in beweging geraakt. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat huurders de bemiddelingskosten moeten betalen. Enkele huurders zijn naar de rechter gestapt om terugbetaling van de bemiddelingskosten te vragen, en met succes.

Op 22 oktober jl. heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een helder vonnis gewezen over de vraag voor wiens rekening de bemiddelingskosten niet behoorden te komen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de kosten ten onrechte bij de huurder in rekening zijn gebracht en dat de makelaar deze aan hem diende terug te betalen. De kantonrechter komt tot dit oordeel door te overwegen dat de huurder geen opdracht tot bemiddeling aan de makelaar heeft verstrekt. De huurder had enkel via de website van de makelaar de woning gezien en vervolgens aan de makelaar medegedeeld dat hij de woning wilde huren. Zo'n mededeling bevat geen last of opdracht. Daar komt nog bij dat als al tussen huurder en de makelaar een overeenkomst tot last of opdracht tot stand was gekomen, artikel 7:417 BW in principe verhindert dat een makelaar zowel voor de verhuurder als voor de huurder kan optreden. Het is immers niet goed mogelijk om zowel de belangen van de verhuurder als die van de huurder deugdelijk te behartigen, te meer nu in de huurovereenkomst vaak expliciet wordt opgenomen dat de huurder bemiddelingskosten moet betalen en dat is natuurlijk niet in het belang van de huurder.

Kortom, het is heel goed mogelijk dat een huurder de door hem betaalde bemiddelingskosten van de makelaar kan terugvorderen. Dit bedrag kan een huurder tot vijf jaar na het betalen ervan terugvorderen (zie ook 'Huurrecht advocaat').

Deel deze pagina:

Contactpersoon