Faillissement DE BEUKENHOF BV10 november 2014

Op 6 november 2014 is surseance van betaling verleend aan DE BEUKENHOF B.V., een restaurant-hotel gevestigd aan de Terweeweg no. 2-4 te (2314 CR) Oegstgeest. De Rechtbank Den Haag heeft daarbij onze kantoorgenoot Caroline de Weerdt als bewindvoerder benoemd.
Op 10 november 2014 is de surseance van betaling omgezet in faillissement en is Caroline de Weerdt benoemd tot curator.

Restaurant-Hotel De Beukenhof is vanaf maandagmiddag 10 november 2014 gesloten.
De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart/overname.
Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch wenden tot de curator.

Crediteuren in dit faillissement kunnen hun vordering indienen via het e-mailadres
vorderingen@gl-advocaten.nl.

of per post aan:

Geelkerken Linskens Advocaten N.V.
Afdeling Insolventies - t.a.v. mr. drs. C.A. de Weerdt
Postbus 2020
2301 CA LEIDEN


De crediteuren wordt verzocht hiervoor het onderstaand standaardformulier te gebruiken.
Formulier Indiening Vordering Faillissement De Beukenhof

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon