Let op de nieuwe aanzegplicht bij tijdelijke contracten!2 december 2014

U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 in werking treedt.
Nog even en dat is het zover: vanaf 1 januari 2015 geldt er een aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer.


Hoe zat het ook alweer met de aanzegtermijn?

Aanzeggen betekent dat u uw werknemer met een contract langer dan 6 maanden op tijd moet laten weten of u het contract wel of niet verlengt. U moet dan minimaal een maand voordat het contract afloopt, schriftelijk laten weten of u dit contract wilt verlengen en zo ja onder welke voorwaarden.

Zegt u niet aan dan bent u een boete verschuldigd van een bruto maandsalaris, dan wel een pro rato deel als u te laat aanzegt. Zegt u bijvoorbeeld twee weken voor de einddatum aan, dan bent u 2 weken loon aan de werknemer verschuldigd. Als u niet of te laat hebt aangezegd, heeft een werknemer op zijn beurt twee maanden de tijd, gerekend vanaf het einde van het dienstverband, om een procedure bij de kantonrechter te starten om aanzegvergoeding te claimen. Wacht de werknemer langer dan twee maanden, dan vervalt zijn recht op aanzegvergoeding.

De aanzegtermijn gaat in voor contracten die eindigen op of na 1 februari 2015.
Dit betekent dat u voor contracten die eindigen op 1 februari 2015 al moet aanzeggen op 31 december 2014 of liefst nog eerder! Wij adviseren u daarom om nog voor de feestdagen na te gaan of er voor u een aanzegplicht geldt en indien aan de orde tot aanzegging over te gaan.

Deel deze pagina:

Contactpersoon