Geslaagd Seminar schadevergoeding in de overheidspraktijk5 december 2014

Op 25 november jl. verzorgden Coline Norde en Willemijn Lever het seminar Schadevergoeding in de overheidspraktijk. Voor de pauze werden de uitgangspunten van het schadevergoedingsrecht behandeld en na de pauze werd deze theorie toegepast op verschillende praktijkvoorbeelden. Wij kijken terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst.

Aan de orde kwam een drietal grondslagen voor schadevergoeding:

 1. het onrechtmatige besluit,
 2. het rechtmatige besluit (nadeelcompensatie) en
 3. de te late besluitvorming.

Per grondslag is het toetsingskader besproken en welke rechter bevoegd is om hierover te oordelen.

De volgende vragen kwamen aan bod:

 • Dient schade te worden vergoed als een omgevingsvergunning wordt vernietigd?
 • Wanneer bouw je voor eigen rekening en risico?
 • Kan vertragingsschade worden vergoed?
 • Hoe zit het met de formele rechtskracht?
 • Wat houdt de relativiteit in?
 • Wie dient de schade te vergoeden die is geleden als gevolg van een onjuist Bibob-advies?
 • Komt schade als gevolg van het wijzigen van de APV voor vergoeding in aanmerking?
 • En hoe zit het bij schade als gevolg van onjuiste inlichtingen van een ambtenaar of wethouder?

De sheets van het seminar kunt u hier downloaden.

Heeft u ook vragen over het schadevergoedingsrecht? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon