Geslaagd voor Grotius Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht23 december 2014

Coline Norde is op 18 december 2014 geslaagd voor het mondeling examen van de Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht.

De specialisatieopleiding duurde van maart 2014 tot december 2014 en bevatte de belangrijkste onderwerpen van het omgevingsrecht, zoals het Europees omgevingsrecht, de Wabo, de milieueffectrapportage, het schadevergoedingsrecht, geluid- lucht en geurhinder, onteigening en grondexploitatie. Maandelijks kwamen tijdens een bijeenkomst twee onderwerpen aan bod, waarvoor voorafgaand schriftelijke huiswerkopdrachten dienden te worden ingediend. De opleiding werd afgesloten met een mondeling examen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon