Wet transparanter maken executoriale verkoop onroerende zaken per 1 januari 2015 van kracht!22 december 2014

Deze wet beoogt de executoriale veiling van onroerende zaken voor een breder publiek toegankelijk te maken en factoren die de prijs kunnen drukken, zoveel mogelijk weg te nemen. Men hoopt hiermee om knelpunten bij de executieveiling van onroerende zaken weg te nemen en hierdoor het aantal particuliere bieders te vergroten.

Zo wordt onder andere bepaald dat de executoriale verkoop van onroerende zaken ook via het internet kan plaatsvinden, wordt de aankondiging van een executoriale veiling voortaan op een website kenbaar gemaakt in plaats van door een advertentie in een regionaal dagblad en worden de kosten die met de veiling gemoeid zijn evenwichtiger verdeeld tussen de executerende partij en de veilingkoper. Verder wordt bepaald dat het risico bij een koop van een woning op de executieveiling pas overgaat na inschrijving van het proces-verbaal in het register. Ook moet het huurbeding in geval van woonruimte in beginsel altijd door de hypotheekhouder worden ingeroepen. Daarnaast wordt de door de rechter vast te stellen ontruimingstermijn beperkt tot maximaal zes maanden en kan het ontruimingsbeding niet slechts tegen de eigenaar van de woning maar ook tegen zijn huisgenoten worden ingeroepen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina: