Wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden aangenomen7 januari 2015

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2014 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden.


De belangrijkste wijzigingen zijn:


- Ouderschapsverlof

Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname van (onbetaald) ouderschapsverlof voor vaders bij de geboorte van het kind;

Het laten vervallen van de eis dat de werknemer één jaar in dienst moet zijn bij werkgever;

Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de wijze van het aanvragen van het ouderschapsverlof.


- Pleegzorg- en adoptieverlof

Werknemer krijgt de mogelijkheid het verlof in overleg met de werkgever gespreid op te nemen (nu vier weken aaneengesloten);

Verruiming van de opnametermijn van 18 naar 26 weken rond de opname van het kind.


- Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag


- Uitbreiding van de werkingssfeer van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving


- Uitbreiding langdurig zorgverlof bij noodzakelijke zorg in geval van ziekte en hulpbehoevendheid


- Bevallingsverlof

Uitbreiding van het bevallingsverlof voor gevallen waarbij het kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (“couveusekinderen”);

Overdracht van het bevallingsverlof naar vader in geval van overlijden moeder.


Bovendien vinden er ook wijzigingen plaats in het kader van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) door onder meer:


- Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar

- Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals bij een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn.

Deel deze pagina:

Contactpersoon