Faillissement Gebra en Van Asten16 februari 2015

Op 11 februari 2015 is surseance van betaling verleend aan:

  • de besloten vennootschap Van Asten Installatiebedrijf B.V., statutair gevestigd te Noordwijk en kantoorhoudende te (2201 CZ) Noordwijk aan de 's-Gravendijckseweg no. 31 en
  • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technisch Bureau Gebra B.V., statutair gevestigd te Lisse en kantoorhoudende te (2201 CZ) Noordwijk aan de 's-Gravendijckseweg no. 31.

De Rechtbank Den Haag heeft daarbij onze kantoorgenoot Caroline de Weerdt als bewindvoerder benoemd.

Op 13 februari 2015 is de surseance van betaling omgezet in faillissement en is Caroline de  Weerdt benoemd tot curator. De curator onderzoekt de mogelijkheid van een doorstart/overname. Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch wenden tot de curator.


Crediteuren in dit faillissement kunnen hun vordering indienen via het e-mailadres
vorderingen@gl-advocaten.nl.

of per post aan:

Geelkerken Linskens Advocaten N.V.
Afdeling Insolventies - t.a.v. mr. drs. C.A. de Weerdt
Postbus 2020
2301 CA  LEIDEN


De crediteuren wordt verzocht hiervoor het onderstaand standaardformulier te gebruiken.
Formulier Indiening Vordering Faillissement Gebra en Van Asten

Deel deze pagina:

Contactpersoon