Kan een verstreken begunstigingstermijn worden verlengd?18 februari 2015

Anders dan voorheen oordeelt de ABRvS in de uitspraak van 22 oktober 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:3803) dat de voorzieningenrechter een reeds verstreken begunstigingstermijn kan verlengen. Een bestuursorgaan kan dit niet.

Als een wettelijk voorschrift wordt overtreden kan het bestuursorgaan daartegen handhavend optreden. In beginsel wordt de overtreder een termijn gegund waarbinnen hij de overtreding moet beëindigen (de zogenoemde begunstigingstermijn). Doet de overtreder dit niet (tijdig) dan verbeurt hij een dwangsom of kan bestuursdwang worden toegepast.

Tot 22 oktober 2014 oordeelde de ABRvS dat, wanneer de begunstigingstermijn eenmaal was verstreken, deze zowel door de voorzieningenrechter als door het bestuursorgaan niet meer kon worden verlengd. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 7 december 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BU7090).

In de uitspraak van 22 oktober 2014 komt de ABRvS hier op terug voor wat betreft de bevoegdheid van de voorzieningenrechter. De ABRvS oordeelt dat de voorzieningenrechter (onder omstandigheden) een verstreken begunstigingstermijn kan verlengen door een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht te treffen.

Uit de uitspraak moet blijken dat de voorzieningenrechter heeft beoogd om de begunstigingstermijn te verlengen. Om misverstanden te voorkomen adviseer ik om in het verzoek om voorlopige voorziening uitdrukkelijk te vragen om een voorlopige voorziening met terugwerkende kracht te treffen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon