Maatwerk voor transitievergoeding bij seizoensarbeid?19 februari 2015

Per 1 juli 2015 krijgen werkgevers te maken met een transitievergoeding indien na een dienstverband van twee jaar (vast of tijdelijk) de dienstbetrekking wordt beëindigd. Een lobby van werkgevers met veel seizoensarbeiders heeft er voor gezorgd dat de Kamer zich op woensdag 11 februari 2015 heeft gebogen over de transitievergoeding bij seizoensarbeid.

In sectoren waar veel seizoensarbeid wordt verricht, bijvoorbeeld in de landbouw, recreatie of horeca, maar ook bij bijvoorbeeld uitzendbureaus, kan de transitievergoeding fors oplopen indien er sprake is van jarenlange seizoensarbeid. Een nieuw arbeidsverleden bij dezelfde werkgever begint nu nog na een onderbreking van drie maanden. Straks moet daarvoor een periode van zes maanden worden aangehouden. Onderbrekingen van de dienstbetrekkingen van minder dan zes maanden zorgen ervoor dat de dienstbetrekkingen worden samengetrokken. En dit ook met terugwerkende kracht, terwijl in het verleden werkgevers rekening hielden met een onderbreking van drie maanden. Er kan daardoor eerder sprake zijn van een arbeidsverleden van twee jaar of meer, waardoor de werkgever bij beëindiging van het seizoenswerk/uitzendwerk een transitievergoeding verschuldigd is. Het is de vraag of dit bij seizoenswerk de bedoeling van de wetgever is geweest.

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij binnen twee weken met een mogelijke oplossing zal komen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon