Lunchbijeenkomst BINK369 maart 2015

"Een nieuwe verhuurder, en dan?"

Op donderdag 5 maart 2015 hebben Roderick Keus, Linda Dijkstra en Coen Verhaegh, advocaten bij Geelkerken Linskens Advocaten te Den Haag, de eerste gratis lunchbijeenkomst in het bedrijfsverzamelgebouw BINK36 georganiseerd voor de daar gevestigde ondernemers.

De lunchbijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met het in BINK36 gevestigde bedrijf Nomadz, dat flexibele werkplekken en vergaderruimte aanbiedt.

Directe aanleiding voor het onderwerp van deze bijeenkomst is de verkoop van het bedrijfsverzamelgebouw BINK36 door Vestia. Tijdens de lunchbijeenkomst is ingegaan op de huurrechtelijke consequenties van de aanstaande eigendomsoverdracht voor de huidige huurders.

Vragen die tijdens de lunchbijeenkomst zijn besproken zijn:

  • Wat zijn de gevolgen voor de lopende huurcontracten?
  • Wat zijn de gevolgen van afspraken die ik buiten mijn contract om met Vestia heb gemaakt?
  • Wat is mijn rechtspositie als de nieuwe verhuurder mijn huurcontract wel opzegt?

Het onderwerp bleek onder de aanwezigen erg te leven, wat aanleiding gaf tot interessante vragen en discussies. Wij kijken terug op een geslaagde lunchbijeenkomst.

Als u de lunchbijeenkomst hebt gemist, dan kunt hier de sheets downloaden.
Heeft u vragen over uw positie als huurder, neem dan gerust contact met ons op.

Geelkerken Linskens Advocaten zal de komende tijd regelmatig gratis lunchbijeenkomsten organiseren in BINK36 met voor de daar gevestigde ondernemers interessante onderwerpen. Het volgende onderwerp dat zal worden behandeld is: "Tips & Tricks bij het opstellen en hanteren van algemene voorwaarden".

De Haagse vestiging van Geelkerken Linskens Advocaten is gevestigd op de Binckhorst, boven de Ardea Auto (Ford) garage aan de Mercuriusweg 11.

Deel deze pagina: