Selectieve betaling in het zicht van faillissement6 maart 2015

WIE BETAALT U WEL EN WIE NIET?

Als gevolg van de financiële crisis hebben meer en meer ondernemingen te maken met een teruglopende omzet en onder druk staande marges. In de tussentijd is het niet eenvoudig om kosten te reduceren. Er zijn immers verplichtingen (zoals arbeids- en huurovereenkomsten) die niet ad hoc kunnen worden verlaagd. Dit kan resulteren in liquiditeitsproblemen bij de onderneming en in sommige gevallen zelfs uitmonden in een faillissement.

In de periode voorafgaand aan een faillissement ontstaat vaak een situatie waarin u als bestuurder één of meer crediteuren betaalt, terwijl andere crediteuren onbetaald worden gelaten. Dit wordt ook wel selectieve betaling genoemd en kan onder omstandigheden tot aansprakelijkheid van u als bestuurder leiden. Door één of enkele crediteuren wel te betalen en andere niet, bevoordeelt u namelijk enkele schuldeisers ten opzichte van andere schuldeisers. Dit kan  onrechtmatig zijn.

Wanneer kunt u nu als bestuurder aansprakelijk worden gehouden voor selectieve betaling aan crediteuren?

Vooropgesteld moet worden dat selectieve betaling van crediteuren niet als zodanig onrechtmatig is. Het staat u als ondernemer vrij om crediteuren naar eigen inzicht te betalen, uiteraard binnen de grenzen van behoorlijk bestuur. Dit wordt anders wanneer het faillissement van uw onderneming onvermijdelijk is of wanneer wordt besloten de activiteiten van de onderneming te staken. Vanaf dat moment moet de paritas creditorum (gelijkheid van schuldeisers) in acht worden genomen. Ook zult u rekening moeten houden met de wettelijke regels over preferentie. Zo heeft de belastingdienst een wettelijke preferentie. Van de paritas creditorum kan slechts worden afgeweken als daarvoor bijzondere omstandigheden bestaan. In alle andere gevallen ligt aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van een onrechtmatige daad op de loer. Dit kan aanzienlijke financiële consequenties voor u hebben!

Het is dan ook zaak dat u zich in de maanden voorafgaand aan het faillissement laat adviseren over de vraag wat wel of niet te doen rondom betalingen aan schuldeisers. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van onze insolventierechtspecialisten.

Deel deze pagina: