Hoe krijg ik de benodigde financiering voor mijn onderneming?12 maart 2015

Door de financiële crisis en aangescherpte regelgeving (o.a. Basel III) is het er niet eenvoudiger op geworden om een financiering voor uw onderneming bij een bank te krijgen. Ter illustratie enkele citaten uit de media:

"Banken zijn nog steeds terughoudend met het opendraaien van de financieringskraan." (bron: Financieel Dagblad)

"Bedrijven krijgen steeds moeilijker financiering, want banken zijn door de huidige financiële crisis nóg terughoudender geworden met kredietverstrekking." (bron: www.ondernemingsbeurs.nl)

"… ondernemers hebben last van terughoudendheid van banken …" (bron: MKB Nederland)

Banken zijn dus voorzichtiger, maar dit hoeft niet te betekenen dat u geen (aanvullende) financiering meer kunt krijgen. U moet zich dan wel gedegen voorbereiden. Uw aanvraag moet de bank immers overtuigen!

Het is dan ook zaak dat uw aanvraag alle relevante informatie en stukken bevat om het voor de bank mogelijk te maken uw aanvraag te beoordelen.

De aanvraag dient onder andere de volgende elementen te bevatten:

 • Een omschrijving van de onderneming. Zet in de aanvraag uiteen wie u bent, wat u  doet, welke rechtsvorm de onderneming heeft, welke personen er belangrijk zijn binnen de onderneming, wie de externe adviseurs zijn en geef een korte historie van uw onderneming. Deze informatie is van belang, omdat niet alleen uw accountmanager de aanvraag beoordeelt, maar ook zijn collega's die wellicht minder goed bekend zijn met u en uw onderneming.
 • Verstrek de bank inzage in de cijfers (jaarrekeningen) van uw onderneming en geef daar ook uw analyse van die cijfers bij. Hiermee laat u zien dat u 'in control' bent.
 • Voor de bank is ook een goed onderbouwde toekomstprognose van cruciaal belang bij de beoordeling van uw aanvraag. U zult in de toekomst immers het geleende geld ook aan de bank moeten kunnen terugbetalen.
 • De bank zal de cijfers van uw onderneming grondig bestuderen. Het heeft dan ook geen zin de risico's voor de onderneming onbesproken te laten. Benoem de risico's en geef aan hoe u die risico's de baas blijft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan maatregelen die u heeft getroffen om de risico's te minimaliseren.
 • Besteed in de aanvraag ook tijd aan een omschrijving van de markt waarin u actief bent en uw concurrenten in die markt. De bank verkrijgt hiermee inzicht in uw positie in de markt.
 • Verder is van belang dat u de bank duidelijk maakt waarvoor u de kredietaanvraag doet en welk resultaat u denkt te bereiken. U wenst bijvoorbeeld te investeren in een machine, waarmee efficiënter en daarmee goedkoper kan worden geproduceerd.
 • Maak de bank ook duidelijk welk type financiering, een geldlening of rekening courant, u wilt hebben. Zo zal een geldlening normaliter worden aangegaan voor de aanschaf van onroerend goed, machines of inventaris, kortom activa die gedurende enige tijd in de onderneming aanwezig zijn. Een rekening courant faciliteit wordt daarentegen aangegaan in verband met de exploitatie van de onderneming (uitgaven en ontvangsten vallen immers niet samen);
 • Bedenk ook welke zekerheden, bijvoorbeeld pand of hypotheek, u de bank wilt verstrekken.
 • Houd bij uw aanvraag in het achterhoofd dat een ondernemer veelal een hogere waarde aan het onderpand (de zaken die u in pand wilt geven of wilt laten verhypothekeren) toedicht dan de bank zal doen. Zo zal de bank aan onroerend goed hooguit 80% van de executiewaarde als dekkingswaarde toekennen. Voor inventaris wordt hooguit 35% van de boekwaarde als dekkingswaarde gehanteerd. Wees u hiervan bewust.
 • Verkoop uw kredietaanvraag aan de bank, maar verlies hierbij de realiteit niet uit ogen.
 • Stel u ook pro actief op in het proces rond de kredietaanvraag. Bel na of de stukken zijn ontvangen, nodig de bank uit bij uw onderneming en bied aan uw aanvraag tezamen met uw adviseur persoonlijk toe te lichten.

De mogelijkheid op succes wordt niet alleen vergroot door een volledige aanvraag. De kans op succes kan namelijk ook worden vergroot wanneer u eigen geld inbrengt of op een andere manier (deels) voorziet in uw financieringsbehoefte. Dit beperkt immers het risico voor de bank. Andere manieren om te voorzien in financieringsbehoefte zijn bijvoorbeeld 'crowdfunding' of 'werknemersparticipaties'. Deze nieuwe vormen vallen onder de noemer: "financieringscreativiteit."

Al met al, het verkrijgen van financiering is er niet makkelijker op geworden, maar onmogelijk is het ook weer niet.

Mocht u voornemens zijn bij een bank aan te kloppen voor een financiering, neem dan eens contact op met één van onze specialisten op financieringsgebied om van gedachten te wisselen.

Deel deze pagina: