Doorwerken na AOW-leeftijd wettelijk geregeld26 maart 2015

Op 17 maart jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het moet door dit wetsvoorstel eenvoudiger worden voor oudere werknemers (en hun werkgevers) om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te blijven werken.

In de praktijk zien wij dat werkgevers huiverig zijn om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt aan te nemen of door te laten werken, omdat werkgevers vrezen dat deze sneller ziek worden en ze in dat geval wel twee jaar het loon moeten doorbetalen. In het wetsvoorstel wordt die plicht beperkt tot dertien weken.

Ook kunnen werkgevers straks in alle gevallen afwijken van de nieuwe ketenregeling in de Wet werk en zekerheid. Voor AOW’ers wordt die ketenregeling opgerekt naar zes contracten in vier jaar. Let op: deze regels geldt alleen voor de contracten die na het bereiken van de AOW-leeftijd worden gesloten.

Een AOW'er krijgt straks ook recht op het wettelijk minimumloon als er wordt doorgewerkt.

Er bestaat veel kritiek op dit wetsvoorstel. Omdat het in dienst nemen van oudere werknemers straks aantrekkelijker wordt, kan er een verdringing van jongere werknemers op de arbeidsmarkt plaatsvinden.

De nieuwe regels treden in werking als de Eerste Kamer het voorstel heeft behandeld en goedgekeurd en de wet in het Staatsblad is gepubliceerd.

Deel deze pagina:

Contactpersoon