Faillissement Nationale Slijtersbon BV13 mei 2015

Op 12 mei 2015 is door de rechtbank Den Haag in staat van faillissement verklaard Nationale Slijtersbon B.V. (KvK-nummer 28092486), statutair gevestigd te Noordwijk en met postadres: Postbus 86, 2150 AB Nieuw-Vennep. De rechtbank heeft onze kantoorgenoot mr. R. Beekman benoemd tot curator.

De curator heeft de afwikkeling van het faillissement in behandeling genomen en heeft in de komende dagen nader overleg met diverse partijen.

Uit de eerste gesprekken lijkt naar voren te komen dat failliet de nationale slijtersbon (hierna: de bon) heeft gefaciliteerd aan de bij haar aangesloten deelnemers (erkende slijters). De slijters hebben de bon, zijnde een waardepapier, verkocht aan (met name) de consument. Op de bon is vermeld dat de toonder van het waardepapier de bon kan inwisselen voor goederen en/of diensten bij alle bij de bon aangesloten slijters. Het inwisselen van de bon tegen contanten, dan wel het indienen van een vordering op failliet bij de curator, is derhalve niet mogelijk voor consumenten.

In de zomer van 2014 heeft failliet op haar website een mededeling geplaatst waaruit blijkt dat consument de bon per 1 oktober 2014 niet meer bij de slijter kan inleveren. Het was voor de consument wel nog mogelijk om de bonnen tot 15 december 2014 op te sturen ter verkrijging van betaling van het tegoed als vermeld op de bon onder aftrek van een bedrag van € 2,95 per bon. Na 15 december 2014 konden de bonnen niet meer worden ingestuurd ter verkrijging van betaling.

Na het ontvangen van veel klachten over het niet meer kunnen inwisselen van de bonnen is de Consumentenbond in overleg getreden met de samenwerkende Nederlandse slijters. Op 12 mei 2015 heeft de Consumentenbond op haar website een bericht geplaatst waaruit blijkt op welke wijze consumenten hun bon wellicht toch nog kunnen verzilveren. U wordt verwezen naar het bericht van de Consumentenbond. Voornoemd bericht is overigens geplaatst voordat er überhaupt contact is geweest met de curator. Over het verlenen van medewerking aan een oplossing kan de curator dan ook nog geen toezeggingen doen.

Deel deze pagina: