Aanzeggen bij voorbaat mag!15 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor werkgevers een aanzegplicht indien zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet willen verlengen; dit dient uiterlijk 1 maand voor de einddatum te worden aangegeven. Ook dient een werkgever een maand voor de einddatum aan te geven onder welke voorwaarden zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voortzetten. De aanzegplicht geldt vanaf 1 januari 2015 en dus ook al voor contracten voor bepaalde tijd die na deze datum zijn gesloten of aflopen.

Inmiddels heeft de rechtspraak zich uitgelaten over de vraag of een werkgever al in de arbeidsovereenkomst mag aanzeggen dat het contract niet wordt verlengd.

Rechtbank Midden - Nederland d.d. 13 mei 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:3201)

Werkgever heeft in de arbeidsovereenkomst reeds opgenomen dat het contract niet zal worden verlengd. De kantonrechter oordeelt dat dit toelaatbaar is. Een dergelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst staat er niet aan in de weg om gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch te verlengen of aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Daaruit volgt dat een werkgever tegelijkertijd met het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al aan zijn aanzegverplichting kan voldoen.

Uiteraard geldt hier dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Heeft u vragen over de WWZ of de aanzegplicht? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon