Recht van reclame; een uitkomst bij het faillissement van uw afnemer?19 juni 2015

De laatste jaren zijn er veel faillissementen uitgesproken. Leveranciers van goederen hebben bij het faillissement van een afnemer veelal het nakijken. Zij hanteren bijvoorbeeld geen eigendomsvoorbehoud of het eigendomsvoorbehoud wordt door de curator vernietigd. Hierdoor lijken zij geen mogelijkheid te hebben de geleverde goederen terug te halen. Er resteert dan slechts de mogelijkheid de (deels) onbetaald gelaten factuur of facturen in het faillissement in te dienen en te hopen dat er nog een uitkering op hun vordering in het faillissement plaats zal vinden.

Maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn! U kunt namelijk het zogenaamde 'recht van reclame' inroepen. Het recht van reclame is opgenomen in artikel 7:39 e.v. BW, maar wordt nauwelijks in stelling gebracht wanneer een afnemer failliet gaat. Dit is een gemiste kans!

Met het recht van reclame kunt u als leverancier de onbetaald gelaten goederen opeisen bij de afnemer of curator. Dit recht hoeft u verder niet op te nemen in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden. Het vloeit namelijk voort uit de wet.

Hoe roept u het recht van reclame in en in welke gevallen kan het worden ingeroepen?

Het recht van reclame moet u schriftelijk tegen uw afnemer of zijn curator inroepen. Hierbij moet worden aangetekend dat voor de inroeping van het recht van reclame korte termijnen gelden:

  • de bevoegdheid om het recht in te roepen vervalt zowel wanneer zes weken zijn verstreken nadat uw vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden;
  • als 60 dagen vanaf de dag waarop de afnemer de zaken onder zich heeft gekregen.

Wees dus alert!

Roept u het recht van reclame tegen de curator in, dan heeft hij vervolgens de mogelijkheid u alsnog volledig te betalen of het recht te honoreren, hetgeen betekent dat hij de door u geleverde goederen terug moet geven.

Naast het eigendomsvoorbehoud biedt het recht van reclame u dus een tweede mogelijkheid uw eigendommen terug te krijgen. Voordeel van het recht van reclame is dat u een discussie met de curator over uw 'vermeende' eigendomsvoorbehoud kunt omzeilen!

Mocht u vragen hebben over het recht van reclame, neem dan vrijblijvend contact op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon