Aanzeggen: liever per aangetekende post om problemen te voorkomen!22 juni 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt er voor werkgevers een aanzegplicht indien zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet willen verlengen, dit dient uiterlijk 1 maand voor de einddatum te worden aangegeven. Ook dient een werkgever een maand voor de einddatum aan te geven onder welke voorwaarden zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil voortzetten. De aanzegplicht geldt vanaf 1 januari 2015 en dus ook al voor contracten voor bepaalde tijd die na deze datum zijn gesloten of aflopen.

Inmiddels heeft de rechtspraak zich uitgelaten over de vraag of aanzegging ook mondeling kan geschieden en welke voorwaarden er aan de schriftelijke aanzegging worden gesteld.

Rechtbank Rotterdam d.d. 5 juni 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:3883)

De werkgever heeft werkneemster een brief gestuurd waarin zij heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Werkneemster ontkent dat zij deze brief heeft ontvangen. Ook is er telefonisch door de werkgever medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd. Vaststaat dat de werkgever bedoelde brief niet per aangetekende post heeft verstuurd aan de werkneemster en dat zij niet kan bewijzen dat de werkneemster bedoelde brief daadwerkelijk ontvangen heeft. Aan de vermeende brief komt naar het oordeel van de kantonrechter dan ook geen betekenis toe, nu voor de schriftelijke aanzegverplichting van artikel 7:668 lid 1 BW de ontvangsttheorie geldt van artikel 3:37 lid 3 BW. De kantonrechter overweegt dat de wet nadrukkelijk verlangt dat de werkgever de werknemer schriftelijk informeert. Aan de mondelinge aanzegging tijdens het telefoongesprek komt daarom geen betekenis toe, zodat de werkgever de vergoeding van één maandsalaris als bedoeld in artikel 7:668 lid 3 BW verschuldigd is.

Uiteraard geldt hier dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Heeft u vragen over de WWZ of de aanzegplicht? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon