Heeft het faillissement van Imtech ook voor u gevolgen?14 augustus 2015

Het faillissement van Imtech deze week zal u niet zijn ontgaan. Op 13 augustus 2015 hebben de twee aangestelde curatoren een start gemaakt met de afwikkeling van het faillissement waarbij wordt getracht een zo groot mogelijke opbrengst te genereren om zoveel als mogelijk (een gedeelte van) de vorderingen van de crediteuren van Imtech te kunnen voldoen.

Uw positie in beeld krijgen

Veelal komt de curator in een faillissement er niet aan toe alle crediteuren in een faillissement (een gedeelte van) hun vordering te betalen. Het is daarom van belang uw positie als crediteur van Imtech duidelijk te krijgen om zo mogelijk uw schade te beperken. Heeft u misschien pandrechten afgedwongen die te gelde kunnen worden gemaakt? Heeft u onder eigendomsvoorbehoud geleverd? Kunt u wellicht een beroep doen op het recht van reclame? Of heeft u nog recht op huurpenningen als verhuurder?

Aan de andere kant biedt het faillissement mogelijk kansen voor u wanneer u geïnteresseerd bent in een mogelijke overname van bedrijfsonderdelen, projecten of materieel. Maar hoe treedt u nu in onderhandeling met de curatoren en wat zijn de valkuilen als u met hen zaken doet?

Neem contact op voor al uw vragen

Onze specialisten op het gebied van herstructurernig en insolventie beantwoorden graag bovenstaande en alle andere vragen waarmee u als gevolg van het faillissement van Imtech geconfronteerd wordt. Zij zijn veelvuldig betrokken bij de afwikkeling van faillissementen  als curator of als adviseur aan de andere kant van de tafel en bieden u graag een helpende hand. Schroom dan ook niet om direct contact met ons op te nemen!

 

Deel deze pagina:

Contactpersoon