Aanzeggen per WhatsApp mag!20 augustus 2015

Sinds 1 januari 2015 staat de aanzegplicht door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in artikel 7:668 BW. De aanzegplicht houdt - kort gezegd - in dat de werkgever verplicht is de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, van zes maanden of langer, schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten daarvan.

Kan met een WhatsApp-bericht aan het schriftelijkheidsvereiste uit artikel 7:668 BW worden voldaan?


Kantonrechter Amsterdam d.d. 10 juni 2015 (ECLI:NL:RBAMS:2015:3968)

In deze zaak liet een werkgever een werkneemster via WhatsApp weten dat haar contract niet zou worden verlengd. De werkneemster reageerde vervolgens per WhatsApp op dit bericht.

De Kantonrechter Amsterdam oordeelde dat een WhatsApp-bericht aan de werkneemster (in dit geval) voldoende is. De werkneemster heeft immers op het bericht gereageerd en daarmee staat vast dat zij het bericht heeft ontvangen. 

Tot slot

Het is nog te vroeg om definitieve conclusies te verbinden aan deze uitspraak. In de toekomst zullen meer rechters zich over dit vraagstuk buigen. De uitspraken houden wij uiteraard nauwlettend in de gaten. Vooralsnog adviseren wij u om per aangetekende post aan te zeggen om eventuele discussies over de ontvangst van een bericht te voorkomen.

U kunt met al uw vragen over de WWZ en de aanzegplicht bij ons terecht!

Deel deze pagina:

Contactpersoon