Rechtbank kent schadevergoeding toe bij misbruik van de Wob!27 augustus 2015

De rechtbank Den Haag heeft een tweetal personen die misbruik hebben gemaakt van hun recht om een Wob-verzoek te doen veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de gemeente Leiden.

Wij hebben de gemeente bijgestaan in deze procedures. Het betrof personen die in een kort tijdbestek diverse verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hadden ingediend over zeer uiteenlopende onderwerpen. De verzoeken waren op verhulde wijze weergeven in een grote hoeveelheid algemene informatie over hetzelfde onderwerp. Indien de gemeente niet binnen de wettelijke termijn van vier weken op een verzoek besliste werd op dezelfde verhulde wijze een ingebrekestelling ingediend en zou de gemeente derhalve (mogelijk) dwangsommen moeten betalen als niet alsnog binnen twee weken werd beslist.

In de bestuursrechtelijke besluiten op deze Wob-verzoeken heeft het college de verzoeken afgewezen op de grond dat met deze verzoeken misbruik is gemaakt van het recht om Wob-verzoeken te doen. Daarnaast heeft de gemeente de civiele rechter verzocht om op straffe van een dwangsom een verbod op te leggen tot het indienen van meer dan twee Wob-verzoeken per maand en een gebod op te leggen om in de aanhef van het verzoek te vermelden dat het een Wob-verzoek betreft. Voorts heeft de gemeente verzocht om vergoeding van de schade die de gemeente als gevolg van dit onrechtmatig handelen heeft geleden, bestaande uit de uren die ambtenaren hebben besteed aan het herkennen en behandelen van de Wob-verzoeken.

Reeds eerder heeft de gemeente in een soortgelijk geval de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in een kort geding verzocht om op straffe van een dwangsom een dergelijk verbod op te leggen. Bij uitspraak van 7 oktober 2014 (ECLI:NL:RBDHA:2014:12223) heeft de voorzieningenrechter dit verzoek toegewezen.

Op 22 juli 2015 heeft de rechtbank Den Haag in de onderhavige procedures vonnis gewezen. De rechtbank stelt voorop dat met de onherroepelijke besluiten vaststaat dat misbruik is gemaakt van het recht om Wob-verzoeken in te dienen en dientengevolge onrechtmatig is gehandeld. Voorts heeft de rechtbank het gebod om op straffe van een dwangsom bij het doen van een Wob-verzoek in de aanhef te vermelden dat het een Wob-verzoek betreft toegewezen. Ook het verzoek om schadevergoeding is toegewezen.

Bij mijn weten is dit voor het eerst dat een gemeente schadevergoeding heeft gevorderd als gevolg van het feit dat misbruik is gemaakt van het recht om een Wob-verzoek te doen en dat deze vordering door de rechtbank is toegewezen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon