Verkoop van een bedrijf en huur15 september 2015

Je bent ondernemer en je wilt je bedrijf graag verkopen of overdragen. Het bedrijf is gevestigd in een door jou gehuurde bedrijfsruimte. Wat zijn de mogelijkheden en welke rechten heb je?

De eigenaar die zijn bedrijf verkoopt heeft er vaak belang bij dat de koper ook kan blijven beschikken over de door hem gehuurde ruimte, en dat de huurovereenkomst dus over kan gaan op de nieuwe eigenaar. In dat kader is het belangrijk om te weten onder welk huurregime de huurovereenkomst  valt. Valt het onder het regime voor huur winkelruimte (in de zin van art. 7:290 BW) of onder het regime voor huur kantoorruimte (in de zin van art. 7:230a BW). Dit is namelijk bepalend voor de route die je kunt doorlopen.

Winkelruimte

De wet biedt huurders van winkelruimte op dit punt meer mogelijkheden dan huurders van kantoorruimte. Huurders van winkelruimte hebben namelijk de mogelijkheid dat wanneer de verhuurder niet akkoord gaat met de overname van de huurovereenkomst, zij naar de rechter kunnen gaan om een machtiging te vragen waarmee een nieuwe eigenaar de lopende huurovereenkomst kan overnemen. De verhuurder moet de overname van de huurovereenkomst dan gedwongen toestaan. De rechter zal deze machtiging geven als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit proces heet indeplaatsstelling en is geregeld in artikel 7:307 BW. Voorwaarde is wel dat de huidige huurder een zwaarwichtig belang moet hebben bij de overdracht van zijn bedrijf en dat de toekomstig huurder voldoende (financiële) waarborgen biedt voor een correcte nakoming van de huurovereenkomst. Je moet als verkopende huurder dus wel een "goed verhaal" hebben.

Kantoorruimte

Voor huurders van kantoorruimte biedt de wet beperktere mogelijkheden. Zij zijn in beginsel afhankelijk van de medewerking van de verhuurder. Er is dus medewerking van alle contractspartijen nodig om een huurovereenkomst op een nieuwe eigenaar over te laten gaan. De overname van de huurovereenkomst dient verder in een akte te worden vastgelegd. Op het moment dat een verhuurder niet wenst mee te werken, kan geen vervangende machtiging van de rechter worden gevraagd. Het is dus van groot belang de verhuurder tijdig te betrekken in het gewenste verkoopproces van een bedrijf. Het zou zonde van tijd, geld en moeite zijn als na een lang traject de verhuurder uiteindelijk geïnformeerd wordt en aangeeft niet mee te werken aan de overname van de huurovereenkomst.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage nog vragen, neem dan contact met mij op (zie ook 'Huurrecht advocaat').

Deel deze pagina:

Contactpersoon