(Achterstallige) ORT over vakantie- en verlofuren voor alle werknemers in de zorg?21 september 2015

Op 2 juni 2015 heeft de kantonrechter in Den Haag zich uitgesproken over het recht op achterstallige ORT (onregelmatigheidstoeslag) over vakantie- en verlofuren over de periode 2008-2013 van een werknemer in de zorg die uitsluitend nachtdiensten werkte. De kantonrechter wees de vordering van de werknemer toe, onder verwijzing naar Europese jurisprudentie.

Naar aanleiding van deze uitspraak doet zich de vraag voor hoe het nu precies zit met de aanspraak op achterstallige ORT in de zorgsector.

Casus

De werknemer in kwestie werkte uitsluitend nachtdiensten in een ziekenhuis, waarvoor hij ORT ontving. Gedurende de periode dat de werknemer vakantie- of verlofuren genoot werd de ORT niet uitbetaald. De werknemer stelt in de procedure bij de kantonrechter dat het ziekenhuis de ORT ook gedurende vakantie- en verlofperioden had moeten uitbetalen. De werknemer vordert daarom over de afgelopen vijf jaren de achterstallige ORT over de door hem genoten vakantie- en verlofperioden. Daarbij verwijst de werknemer naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In die uitspraak heeft het Europese Hof kort gezegd bepaald, dat een werknemer gedurende vakantie niet alleen recht heeft op behoud van het basissalaris, maar ook op alle componenten die intrinsiek samenhangen met de taken die in de arbeidsovereenkomst zijn opgedragen en waarvoor de werknemer in het kader van zijn of haar globale beloning een financiële vergoeding ontvangt.

De kantonrechter meent dat de vordering van de werknemer op grond van voornoemde uitspraak van het Europese Hof moet worden toegewezen. De werknemer in kwestie werkte alleen nachtdiensten en daarom maakte de ORT een intrinsiek deel uit van zijn taken. Het ziekenhuis voerde nog aan dat in de CAO Ziekenhuizen een ander loonbegrip wordt gehanteerd waar niet van mag worden afgeweken en dat doorbetaling van ORT tijdens vakantie- en verlof torenhoge kosten met zich mee zou brengen voor het ziekenhuis. Aan dit verweer gaat de kantonrechter voorbij. Ook het argument dat een veroordelend vonnis tot een stroom van zaken zou kunnen leiden bood het ziekenhuis geen soelaas. De rechter stelde de werknemer in het gelijk.

Achterstallige ORT over vakantie- en verlofuren voor alle zorgwerkers?

Naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter Den Haag heeft vakbond NU'91 haar leden opgeroepen om bij de werkgever een vordering tot terugbetaling van de ORT in te dienen. Dit wordt inmiddels massaal gedaan. Zorgwerkgevers weigeren op hun beurt op advies van de verschillende brancheverenigingen om aan deze vorderingen te voldoen. Eén argument daarbij is, dat het slechts om één enkele uitspraak gaat die op een individueel geval ziet. Met andere woorden: één zwaluw maakt nog geen zomer.

Om te voorkomen dat er heel veel procedures gevoerd gaan worden, heeft NU'91 aangekondigd dat zij in eerste instantie een aantal (proef)procedures in verschillende branches gaat ondersteunen, zodat kan worden bekeken of één zwaluw inderdaad zomer maakt.

Het is de vraag hoe de rechter om zal gaan met de claims van de werknemers in de zorg. Enerzijds valt te betogen dat achterstallige ORT voor alle werknemers in de zorg te ver gaat. Kun je immers stellen dat de werkzaamheden waarover ORT wordt betaald ook een intrinsiek deel uitmaakt van de taken als een werknemer slechts incidenteel nachtdiensten werkt? Het feit dat de werknemer in de betreffende uitspraak over alle uren ORT ontving was immers een doorslaggevende factor om de vordering van de werknemer toe te wijzen, en dat is niet zo voor werknemers die slechts af en toe een nachtdienst draaien.

Anderzijds is het vanaf 1 januari 2015 in bijvoorbeeld de CAO Ziekenhuizen zo geregeld, dat voor alle medewerkers die onder de betreffende CAO vallen - dus ook de medewerkers die slechts incidenteel diensten werken waarvoor ORT wordt uitbetaald - over de wettelijke vakantiedagen ORT-toeslag wordt meegenomen. Het betreft dan een gemiddeld ORT-percentage over de laatste zes maanden. Kennelijk zijn CAO-partijen bij die CAO aldus van mening dat het uitbetalen van ORT voor alle medewerkers in de zorg dus wel degelijk redelijk is.

Kortom, verschillende uitgangspunten zijn mogelijk. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon