Mediation bij een arbeidsconflict en ziekmelding: gewoon doen!7 oktober 2015

Ruzie op het werk, een aanvaring met de leidinggevende, een langslepend conflict met een collega; het komt regelmatig voor dat een werknemer zich uiteindelijk ziek meldt als een arbeidsconflict opspeelt en de werknemer de druk van dat conflict niet meer aankan.

Vaak is er na een ziekmelding minder contact met de werknemer en wordt het conflict daardoor vergroot. Een ziekmelding is vaak niet waar een werkgever op zit te wachten en een werknemer kan zich na een ziekmelding in de steek gelaten voelen door de werkgever. Gevolg: de standpunten verharden.

De werkgever is verplicht om de bedrijfsarts in te schakelen. Indien de bedrijfsarts oordeelt dat er sprake is van een arbeidsconflict zal hij partijen dan gewoonlijk adviseren om met elkaar in gesprek te gaan om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door middel van mediation.

Mediation bij arbeidsconflicten heeft jammer genoeg geen flitsend imago. Het vertrouwen over en weer is verdwenen waardoor het voor partijen lastig is voor te stellen dat er nog kan worden samengewerkt. De wens van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is dan vaak groter dan de wens om met de werknemer een mediationtraject in te gaan.

Anders dan voorheen is het sinds de inwerkingtreding van de WWZ (het nieuwe ontslagrecht) een stuk lastiger om tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werkgever heeft er nu dus veel meer belang bij om de relatie met de werknemer te herstellen en de re-integratie succesvol te laten verlopen. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst is immers gedurende 104 weken van ziekte niet mogelijk via het UWV en ook de kantonrechter toetst sinds 1 juli 2015 een ontbindingsverzoek veel strenger aan de wettelijke ontslaggronden. Dan is mediation zeker geen slecht idee.

Uiteraard heeft ook de werknemer er belang bij om de verstoorde verhouding te herstellen en met succes te re-integreren zodat hij zijn carrière bij de werkgever kan voortzetten. Mediation kan daarbij een goed instrument zijn.

In een vroeg stadium kan een gerichte aanpak van het conflict escalatie voorkomen. Het is verstandig om dit soort conflicten extern te laten begeleiden, bijvoorbeeld door uw advocaat die tevens mediator is. Voor partijen is een conflict lastig, kostbaar en vreet het tijd en middelen. Voor ons is het een uitdaging om samen met partijen in mediation een strategie uit te zetten en tot een oplossing te komen.

Bent u verwikkeld in een arbeidsconflict en geïnteresseerd in mediation? Dan bent u van harte welkom voor een kennismakingsgesprek, waarin wij vrijblijvend kunnen bespreken of wij u van dienst kunnen zijn bij het vinden van de oplossing, bijvoorbeeld door middel van mediation. Caroline de Weerdt en Kim Diepstraten (MfN-registermediator) zijn u graag van dienst.

Deel deze pagina:

Contactpersoon