Wanneer dient een huurbemiddelaar twee heren?17 oktober 2015

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de prejudiciële vragen of een huurbemiddelaar een vergoeding van een huurder mag verlangen wanneer door verhuurders op de website van de huurbemiddelaar woonruimte te huur wordt aangeboden en daar geen vergoeding van de verhuurder voor verlangt.

Wanneer een bemiddelingsbureau in opdracht van een verhuurder een zelfstandige woonruimte aan particulieren te huur aanbiedt, mag het bemiddelingsbureau alleen een vergoeding van de verhuurder verlangen en niet van de huurder. Indien het bemiddelingsbureau bedingt dat de nieuwe huurder (ook) een vergoeding (van bijvoorbeeld een maand huur) verschuldigd is indien een huurovereenkomst wordt gesloten, dan geldt dat de huurder als consument er een beroep op kan doen dat deze afspraak niet rechtsgeldig is. Uit de wet volgt namelijk dat men niet 'twee heren mag dienen'.

De kantonrechter in Den Haag heeft aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld of een huurbemiddelaar een vergoeding van een huurder mag verlangen wanneer door verhuurders op de website van de huurbemiddelaar woonruimte te huur wordt aangeboden en daar geen vergoeding van de verhuurder voor verlangt.

Op 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad hier antwoord op gegeven. De Hoge Raad geeft aan dat een huurbemiddelaar ook in dat geval niet met de huurder mag afspreken dat hij een vergoeding verschuldigd is, omdat ook in dat geval sprake is van een bemiddelingsovereenkomst. Daarbij maakt het volgens de Hoge Raad niet uit of de huurbemiddelaar zelf actief verhuurders benadert of dat de verhuurder aan de huurbemiddelaar meldt dat de woonruimte op de website van de huurbemiddelaar kan worden geplaatst.

De Hoge Raad geeft aan dat dit anders ligt wanneer de website van de huurbemiddelaar enkel als 'elektronisch prikbord' functioneert waardoor verhuurder en huurder rechtstreeks en zonder zijn tussenkomst met elkaar in contact kunnen treden om te onderhandelen over de totstandkoming van een huurovereenkomst. In dat geval mag de huurbemiddelaar dus wel een vergoeding van de huurder verlangen. Meer informatie over het huurrecht vindt u ook op 'Huurrecht advocaat'.

Deel deze pagina: