Wanbeleid MEAVITA!4 november 2015

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam heeft op 2 november 2015 uitspraak gedaan op het verzoek van ABVAKABO FNV tot het vaststellen van wanbeleid bij het (voormalige) Meavita-concern. De curatoren van Meavita West (Frank Somers en onze kantoorgenoot Caroline de Weerdt), Meavita Nederland en Thuiszorg Groningen, hebben mee geprocedeerd in deze procedure. De Ondernemingskamer heeft wanbeleid vastgesteld. Voor dat wanbeleid zijn (de leden van) de raden van bestuur respectievelijk de toezichthoudende organen van Meavitagroep, Thuiszorg Groningen en Meavita Nederland verantwoordelijk. De bestuurders en toezichthouders zijn veroordeeld in de kosten van het onderzoek waarbij de betaalde onderzoekskosten kunnen worden verhaald op de bestuurders en toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het onjuiste beleid.

De curatoren gaan zich beraden over het vervolg!


Verwezen wordt naar:

Deel deze pagina:

Contactpersoon