Verklaring Arbeidsrelatie blijft nog even geldig!5 november 2015

Eerder is aangekondigd dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 zou gaan verdwijnen. Ter vervanging van de VAR is het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie ingediend, welk wetsvoorstel al bij de Eerste Kamer ligt. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft thans de Eerste Kamer gevraagd om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen. De streefdatum voor inwerkingtreding wordt nu 1 april 2016. Ook krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen.

De staatssecretaris geeft aan dat inmiddels de nodige stappen zijn gezet voor de invoering van de wet, maar dat bij velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van de afschaffing van de VAR te kunnen overzien. Daarom stelt hij voor de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden en te streven naar een inwerkingtreding per 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016.

De staatssecretaris zegt verder toe dat overeenkomsten die voor 1 februari 2016 door opdrachtgevers dan wel opdrachtnemers worden voorgelegd aan de Belastingdienst, voor 1 april 2016 zullen worden beoordeeld. Voorbeeldcontracten die door de Belastingdienst worden goedgekeurd, dat wil zeggen dat de Belastingdienst de relatie met de opdrachtgever niet als een arbeidsrelatie ziet indien er volgens het voorbeeldcontract wordt gewerkt, zullen zo mogelijk worden gepubliceerd.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar volgen nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Zo nodig zal de Belastingdienst waarschuwen en partijen erop wijzen op welke punten een aanpassing van de werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken. Evidente fraude zal echter wel worden aangepakt. Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijft de oude VAR bestaan.

Deel deze pagina:

Contactpersoon