Gunning boortunnel Rotterdamsebaan door rechter in stand gelaten4 december 2015

Blijkens een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 25 november 2015 heeft de gemeente Den Haag bij de gunning van het project van de boortunnel Rotterdamsebaan aan de combinatie BAM/Volker Wessels niet gehandeld in strijd met aanbestedingsrechtelijke beginselen.
De uitspraak vindt u hier.

Een andere inschrijvende partij had gewezen op veronderstelde belangenverstrengeling en stelde bovendien dat de gemeente Den Haag een verkeerde rekensom had gemaakt. De rechter meent echter dat van belangenverstrengeling geen sprake is geweest en dat de in de beoordeling vervatte berekening in overeenstemming is met vooraf gestelde kwaliteitscriteria.

De Haagse vestiging van Geelkerken Linskens Advocaten bevindt zich op de Binckhorst. Wij staan eigenaars en bedrijven bij wiens belangen door de aanleg van de Rotterdamsebaan en de bijkomende infrastructurele voorzieningen worden geraakt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Neemt u voor vragen of voor een oriënterend gesprek gerust contact met ons op.

Deel deze pagina:

Contactpersoon