Uitvoeringsregels van het UWV scheppen meer duidelijkheid4 december 2015

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 handelt het UWV alle ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (de a-grond) en langdurige arbeidsongeschiktheid (de b-grond) af. De oude beleidsregels van het UWV zijn komen te vervallen. Vorige week zijn de langverwachte nieuwe uitvoeringsregels ten behoeve van de a-grond en de b-grond gepubliceerd. Het betreft de 'Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen' en de 'Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid'.

De uitvoeringsregels zijn een nadere uitwerking van en een toelichting op het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling. Met de komst van deze uitvoeringsregels wordt meer duidelijkheid geschept omtrent de toepassing van de nieuwe wetgeving bij bedrijfseconomisch ontslag en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Er wordt in de uitvoeringsregels onder meer een toelichting gegeven op de onderbouwing van beide ontslaggronden, het afspiegelingsbeginsel, de herplaatsingsverplichtingen en de opzegverboden. Voor de praktijk betekent dit dat er meer duidelijkheid is gekomen omtrent de gegevens die nodig zijn bij een ontslagaanvraag voor het invullen van de verschillende UWV formulieren.

Niet alleen het UWV, maar ook de rechter zal de uitvoeringsregels betrekken bij de beoordeling van beslissingen van het UWV waartegen beroep wordt aangetekend.

Heeft u vragen over een bedrijfseconomisch ontslag of een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon