Hoe stapt u over van VAR naar Deregulering beoordeling arbeidsrelatie11 december 2015

De staatssecretaris heeft op 16 november 2015 aan de Eerste Kamer medegedeeld aan hoe hij de overgang van de VAR naar de werkwijze van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelatie wil realiseren. In overleg met diverse organisaties is er een transitieplan met drie fases opgesteld.

Het transitieplan kent de volgende drie fases:

  • tot 1 april 2016: voorbereiding
  • 1 april 2016 tot 1 januari 2017: implementatie
  • daarna: nieuwe werkwijze geldt onverkort.

Tijdens de eerste fase blijft de (oude) VAR gewoon geldig. Heeft u een VAR, dan blijft die geldig tot 1 april 2016, heeft u geen VAR of zijn de omstandigheden gewijzigd, dan kan er voor 1 april 2016 een VAR worden aangevraagd.

In deze voorbereidingsfase zal de Belastingdienst zoveel mogelijk voorbeeldovereenkomsten optellen. Daarover schreef ik eerder een nieuwsbericht op onze website (link). De voorbeeldovereenkomsten geven fiscale zekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers indien daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt.

In de tweede fase moet de nieuwe werkwijze Deregulering beoordeling arbeidsrelatie worden geïmplementeerd. In de implementatiefase geldt de VAR niet meer, er kan dus na 1 april 2016 geen zekerheid meer aan een VAR worden ontleend. Opdrachtnemers en opdrachtgevers kunnen in de tweede fase gaan werken met een voorbeeldovereenkomst of kunnen een eigen overeenkomst ter toetsing aan de fiscus voorleggen. Er bestaat geen verplichting om te werken met een voorbeeldovereenkomst of om een eigen overeenkomst te laten toetsen. De Belastingdienst zal in deze fase wel controleren, maar niet bestraffen (tenzij er bijvoorbeeld sprake is van grove schuld of opzet).

In de derde fase (na 1 januari 2017) wordt er vanuit gegaan dat er volgens de nieuwe werkwijze Deregulering beoordeling arbeidsrelatie wordt gewerkt. Er wordt dan ofwel buiten dienstbetrekking gewerkt, ofwel er moeten loonheffingen worden afgedragen en voldaan. De Belastingdienst zal handhavend optreden indien er sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen zijn afgedragen. Als deze dienstbetrekking al in 2016 bestond, wordt alleen de periode na 1 april 2016 in de handhaving betrokken, mits in de periode daarvoor de vrijwarende werking van de VAR van toepassing was.

Deel deze pagina:

Contactpersoon