Wanneer moet je de huur betalen?14 december 2015

In de praktijk wordt de betaling van de huur weleens afhankelijk gesteld van het moment waarop de verhuurder de huursom bij de huurder in rekening brengt. Dit is vaak een onjuiste gedachte. Huur is in de regel een "brengschuld".

In nagenoeg alle huurovereenkomsten is met betrekking tot de betaling van de huur een artikel opgenomen met de volgende tekst: "De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende levering en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze".

Uit deze bepaling volgt dat de verantwoordelijkheid voor het tijdig betalen van de huurprijs een verantwoordelijkheid is van de huurder. Betaalt de huurder niet tijdig de huur dan is hij in gebreke en in verzuim. Vanaf het moment dat de huurder nalatig is in de betaling van de huur staat daarop een sanctie. Dit kan de verschuldigdheid van wettelijke rente zijn, maar ook het betalen van een boete.

Dat ook de indexering van de huurprijs in beginsel een brengschuld is, heeft het Gerechtshof Amsterdam in het arrest van 29 september 2015 nogmaals bevestigd. In die zaak was er tussen verhuurder en huurder overeengekomen dat conform artikel 14 van de schriftelijke huurovereenkomst de huurprijs jaarlijks geïndexeerd zou worden op de wijze als in dat artikel vermeld, met een minimum van 5%. Deze indexering is in de praktijk nooit toegepast.

Op een gegeven moment heeft de verhuurder de indexering alsnog gevorderd van de huurder. Dit is mogelijk tot een periode van vijf jaar terug. Gelijk aan het oordeel van de kantonrechter heeft het Hof de vordering van de verhuurder toegewezen. Dat de indexering nog nooit eerder was toegepast in de huurrelatie betekende volgens het Hof niet dat de verhuurder van zijn aanspraak hierop zou hebben afgezien.

Kortom, zowel de te betalen huurprijs als de indexering van de huurprijs zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en in beginsel niet afhankelijk van het al dan niet in rekening brengen door de verhuurder. Het is goed hiermee rekening te houden. Meer informatie vindt u ook op 'Huurrecht advocaat'.

Deel deze pagina:

Contactpersoon