Wijzigingen duur en opbouw WW per 1 januari 201621 december 2015

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voorziet in wetswijzigingen op diverse terreinen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wijzigingen op het gebied van de Werkloosheidswet (WW).

Er zijn twee invoeringsdata voor de wijzigingen op het terrein van de WW. De eerste wijzigingen zijn reeds ingegaan per 1 juli 2015. Het betreft onder meer de volgende punten:

  • Er is een inkomensverrekening ingevoerd, waarmee de wetgever heeft beoogd om het voor mensen met een WW-uitkering aantrekkelijker te maken om naast hun uitkering te gaan werken (tegen een lager salaris). Van iedere verdiende bruto euro mag 30% zelf worden gehouden;
  • Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat het salaris of het niveau van een baan geen belemmering meer mag zijn om op de baan te solliciteren of om de baan te accepteren;
  • De wijze waarop de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend is gewijzigd, doordat de manier waarop het dagloon wordt berekend is aangepast. Bij het berekenen van het dagloon wordt nu gekeken naar het sociale verzekeringsloon dat iemand verdiende in een periode van 12 maanden voor de werkloosheid;
  • De WW-uitkering wordt niet langer per 4 weken uitbetaald, maar per maand.

Per 1 januari 2016 verandert de duur en de opbouw van de WW.

Duur WW

De maximale duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 met 1 maand per kwartaal teruggebracht van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Zo krijgt iemand die op 1 januari 2016 wordt ontslagen nog maximaal 37 maanden WW en iemand die op 1 april 2016 wordt ontslagen krijgt nog maximaal 36 maanden WW. Uiteindelijk is vanaf 2019 de maximale WW-uitkering 24 maanden.

Opbouw WW

Werknemers bouwen nu per 1 jaar arbeidsverleden 1 maand WW op. Per 1 januari 2016 wordt dit aangepast. Werknemers bouwen dan in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW op en na deze 10 jaar bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand WW op. De reeds opgebouwde WW-rechten voor januari 2016 blijven staan.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon