Drempels voor Europese aanbestedingen wijzigen in 2016!24 december 2015

De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen van overheidsopdrachten bekendgemaakt. Opdrachten waarvan de geraamde waarde boven de drempelwaarde komt moeten in principe door een aanbesteding in de markt worden gezet. De drempels voor Europese aanbestedingen van overheidsopdrachten worden voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 als volgt aangepast:

A.   Opdrachten voor werken, leveringen en diensten op grond van Richtlijn 2014/24/EU (de 'vervanger' van Richtlijn 2004/18/EG):

 • € 5.225.000 voor overheidsopdrachten voor werken zoals bedoeld in artikel 4 sub a a van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.1 Aanbestedingswet.
 • € 5.225.000 voor overheidsopdrachten voor werken die voor >50% worden gesubsidieerd door aanbestedende diensten, zoals bedoeld in artikel 13 sub a van Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.8 onder a Aanbestedingswet.
 • € 135.000 voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en prijsvragen door de centrale overheid, de Staat, zoals bedoeld in artikel 4 sub b van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.2 lid 1 Aanbestedingswet.
 • € 209.000 voor andere overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en prijsvragen, zoals bedoeld in artikel 4 sub c van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.2 lid 2 en 3 en artikel 2.3 Aanbestedingswet.
 • € 209.000 voor overheidsopdrachten voor diensten die voor >50% worden gesubsidieerd door aanbestedende diensten, zoals bedoeld in artikel 13 sub b van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.8 onder b Aanbestedingswet.
 • € 750.000 voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, zoals bedoeld in artikel 13 sub c van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.6a Aanbestedingswet.

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.15 Aanbestedingswet.

B.   € 5.225.000 voor concessieopdracht zoals bedoeld in Richtlijn 2014/23/EU.

C.   Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (ook wel Nutssectoren) op grond van Richtlijn 2014/25/EU (de 'vervanger' van 2004/17/EG):

 • € 418.000 voor opdrachten voor leveringen, diensten en prijsvragen, zoals bedoeld in artikel 15 Richtlijn 2014/25/EU en artikel 3.8 lid 1 sub b en 3.9 Aanbestedingswet.
 • € 5.225.000 voor opdrachten voor werken, zoals bedoeld in artikel 15 van Richtlijn 2014/25/EU en artikel 3.8 lid 1 sub a en 3.9 Aanbestedingswet.
 • € 1.000.000 voor opdrachten voor sociale diensten en andere specifieke diensten als vermeld in bijlage XVII van Richtlijn 214/25/EU, zoals bedoeld in artikel 15 sub c Richtlijn 2014/25/EU en artikel 3.9a (van de te wijzigen) Aanbestedingswet.

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 16 van Richtlijn 2014/25/EU en artikel 3.12 Aanbestedingswet.

D.   Opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied op grond van Richtlijn 2009/81/EG:

 • € 418.000 voor opdrachten voor leveringen en diensten, zoals bedoeld in artikel 8 sub a van Richtlijn 2009/81/EG.
 • € 5.225.000 voor opdrachten voor werken, zoals bedoeld in artikel 8 sub b van Richtlijn 2009/81/EG.

Alle drempelbedragen zien op de geraamde waarde voor een opdracht exclusief BTW, zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2009/81/EG.

Bron: Publicatieblad van de Europese Unie.


Ten slotte

Wilt u weten of in uw geval sprake is van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht en/of heeft u een andere juridische vraag over bouwrecht of aanbestedingsrecht? Bel of mail ons geheel vrijblijvend!

Deel deze pagina:

Contactpersoon