2016: een voorschot!?11 januari 2016

(ABCD, Architect, BNA, CR, DNR)

Het nieuwe jaar is begonnen.

Tijd voor goede voornemens, zowel privé als zakelijk.

Zakelijke opdrachten

Een zakelijk goed voornemen is om als architect of raadgevend ingenieur, zo mogelijk, de DNR 2011 op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van toepassing te verklaren. De DNR 2011 zijn namelijk een evenwichtige set van algemene voorwaarden toegesneden op de werkzaamheden van architecten en raadgevend ingenieurs, waar in gelijke mate rekening is gehouden met zowel de belangen van de opdrachtgever als van de adviseur.

Om de DNR 2011 van toepassing te kunnen verklaren is van belang dat die algemene voorwaarden dan wel voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het toezenden van de offerte. Het op de website plaatsen van de DNR 2011 is onder omstandigheden ook voldoende.

Als de opdrachtgever akkoord gaat met de toepassing van de DNR 2011, dan regelen de DNR 2011 veel aspecten van de overeenkomst tussen partijen maar niet alles. In de DNR 2011 is bijvoorbeeld geen regeling opgenomen over het al dan niet betalen van een voorschot door de opdrachtgever aan de adviseur. Omdat de adviseur van het begin af aan  kosten moet maken, er veelal maandelijks gefactureerd wordt en de betalingstermijn al snel 30 dagen is, moet je als adviseur dan een flink deel van het werk voorfinancieren.

Dat kan anders! Partijen kunnen namelijk in onderling overleg in de overeenkomst vastleggen, bijvoorbeeld in het door partijen vast te stellen betalingsschema zoals bedoeld in artikel 56 lid 1 DNR 2011, dat er een voorschot betaald wordt van, zeg, 5 of 10% van de opdrachtwaarde. Na afronding van de opdracht wordt het voorschot dan weer verrekend.

Opdrachten van consumenten

Bij overeenkomsten met consumenten is dat niet veel anders. In dat geval kan de Consumenten Regeling 2013 (CR 2013) van toepassing worden verklaard. Voor de rechtsverhouding tussen een particuliere opdrachtgever en een raadgevend adviseur zijn dat veelal de meest logische algemene voorwaarden.

Bij een overeenkomst met consumenten op basis van de CR 2013 mag maandelijks, naar de stand van het werk, worden gedeclareerd. Ook dan kan een voorschot worden gevraagd. Het staat partijen namelijk vrij om in de overeenkomst op dat punt van de CR 2013 af te wijken en een voorschot of aanbetaling overeen te komen voor de eerste kosten die de adviseur moet maken bij de uitvoering van de opdracht.

Ten slotte

Met een door partijen op maat gemaakte overeenkomst is de kans op geschillen in de regel het kleinst. Heeft u vragen over de CR of DNR 2013, over (het opstellen van) een overeenkomst of andere bouwgerelateerde juridische vragen? Bel of e-mail ons vrijblijvend.

Deel deze pagina:

Contactpersoon