Kastanjebomen Haagse Veenkade mogen voorlopig niet worden gekapt5 februari 2016

In verband met een door de gemeente Den Haag voorgenomen herstel van de kademuur van de Haagse Veenkade, op grens van de historische binnenstad en het Zeeheldenkwartier, heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag in maart 2015 besloten een vergunning te verlenen om de op de kade aanwezige paardenkastanjes te mogen kappen. Een bewonersvereniging en een aantal particuliere belanghebbenden hebben bezwaar aangetekend en beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Ter discussie staat of de kap van de bomen noodzakelijk is om de kade te kunnen herstellen.

De rechtbank bepaalde vandaag, 05 februari 2016, ter zitting dat voor een zorgvuldige beoordeling van de standpunten van partijdeskundigen, aanvullend onafhankelijk advies zal worden gevraagd aan een door de rechtbank te benoemen deskundige. In afwachting van de uitkomsten van het deskundigenonderzoek, mogen de kastanjebomen niet worden gekapt.

Meer informatie over deze zaak waarbij de belanghebbenden worden bijgestaan door onze kantoorgenoot Arjan van Delden leest u hier.

Deel deze pagina:

Contactpersoon