Geelkerken Linskens Advocaten in het Nederlands Juristenblad!8 februari 2016

Recentelijk is mede van de hand van onze juridisch-medewerker Joran Tromp het artikel 'Grensoverschrijdende rechterlijke samenwerking in insolventies' in het NJB (2016, afl. 4) verschenen.

In het artikel wordt onder andere ingegaan op een viertal vraagstukken die kunnen gaan spelen bij de nieuwe samenwerkingsplicht voor rechters in grensoverschrijdende insolventiezaken. Deze samenwerkingsplicht is neergelegd in de  Europese Insolventie Verordening (herschikking) die op 26 juni 2017 in werking treedt.

Voor meer informatie over deze bijdrage kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Deel deze pagina:

Contactpersoon