Een goed fundament onder uw overeenkomst: de AVAF 2016!18 februari 2016

Nieuwe voorwaarden van Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken.

In verband met wijziging van de regels voor arbitrage in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en in verband met de vaststelling van de Uniforme Administratiever Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), heeft de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) de Algemene Voorwaarden voor de aanneming van funderingswerken aangepast in de AVAF 2016. De AVAF 2009 zijn daarmee komen te vervallen.

Door herschikking van bepalingen en door verwijzing naar bepalingen in de UAV 2012 is gezorgd voor een beter leesbare en compactere set van voorwaarden.

Om een beroep te kunnen doen op de AVAF 2016 moeten die voorwaarden nog wel worden genoemd in uw overeenkomst met de opdrachtgever. Tevens moet de opdrachtgever kennis hebben kunnen nemen van die voorwaarden voorafgaande aan of bij het sluiten van de overeenkomst. Om die reden wordt geadviseerd om de AVAF 2016 altijd bij uw offerte en/of de overeenkomst te voegen, ook als u de AVAF 2016 al op uw website ter beschikking hebt gesteld.

Kortom

Met de AVAF 2016 is uw funderingswerk goed geborgd.

Ten slotte

Heeft u vragen over aanneming van werk, bouwcontracten of aanbestedingsrecht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

Deel deze pagina:

Contactpersoon